• DSC00891.JPG
  • DSC00938.JPG
  • IMG_2502.JPG
  • IMG_3604.JPG
  • Picture10 015.jpg
  • Picture10043.jpg
  • SAM_4575.JPG
  • SAM_4611.JPG

КОНТАКТИ

Адрес: гр.Етрополе

Обл. Софийска

Бул. „Александър Стамболийски” № 9

       Тел. 0720 62234

        cdg_zvunche@abv.bg

ЗА НАС

015
 Първата целодневна група, която дава началото на детските градини в гр.Етрополе е открита през 1959г. Бързото развитие на промишлеността в града налага строителството на детски градини и през 1972г. се поставят основите на ЦДГ 3 „Сашка”. През 1974г. тя е построена, като държавна собственост, която в последствие на основание чл. 88, ал.1 от Наредбата за Държавните имоти, съгласно писмо 04-07-37 / 1994г. на Областния управител на Софийска област се отписва от Актовите книги за държавните имоти и се актува за общинска.

Директор на детската градина от 1974г. до 1977г. е Костадинка Янкова Йотова, от 1977г. до 2005г. – Николина Стефанова Червенякова, а от 2005г – Цветелина Асенова Маринова.

От 27.11.2012г. с Решение на Общински съвет детската градина се преименува на ЦДГ „Звънче”.

 

    Днес:

ДГ „Звънче” е подготвителна институция в системата на Народната просвета, в която се отглеждат, възпитават и обучават 125 деца, обособени в пет възрастови групи с целодневна организация на работа.

В ДГ „Звънче” се осигуряват необходимите условия за физическото, духовното, нравственото и социално развитие на детето;

 - гарантират се неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение; детето се възпитава в дух на мир и толерантност;

 - приобщава се към българските традиции и културни ценности;

 - цялостната дейност съдейства за разкриване потенциалните възможности и развитие на индивидуалните интереси на личността от най-ранна детска възраст.

  Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка. Педагогическата програмна система „Ръка за ръка” с автор доц. Гюров и колектив е верен спътник в ежедневната работа за пълноценното участие на децата в учебно-възпитателния процес, за създаване условия за разгръщане на творческите им изяви и самоинициатива.