• DSC00891.JPG
  • DSC00938.JPG
  • IMG_2502.JPG
  • IMG_3604.JPG
  • Picture10 015.jpg
  • Picture10043.jpg
  • SAM_4575.JPG
  • SAM_4611.JPG

КОНТАКТИ

Адрес: гр.Етрополе

Обл. Софийска

Бул. „Александър Стамболийски” № 9

       Тел. 0720 62234

        cdg_zvunche@abv.bg

ОБУЧЕНИЕ

. Публикувана в ОБУЧЕНИЕ

SAM 4575В момента в детската градина работи високо квалифициран персонал, от които 12 педагогически - 11 с висше образование, от тях 4 с 2ри клас квалификация; - 1 специалист.

Непедагогическият персонал е от 5 пом. възпитателки, 2 готвачки, 1 перачка, 1 счетоводител, 1 домакинка и 1 огняр , призвани да работят и обслужват нашите палавници.                     

       Щастливото и пълноценно изживяно детство е решаващо за хармонията и равновесието в живота на човека. Затова, екипът от педагози в детска градина „Звънче” е насочил своите усилия към създаване на уютна и топла атмосфера, в която децата се чувстват обичани, ценени и уверени в своите възможности. Времето, прекарано в детската градина, е време на радост, игри и безброй забавления. В ежедневното общуване със своите другари и възпитатели, малчуганите неусетно натрупват богат жизнен опит и получават стабилна основа от знания, умения и навици. И когато дойде време за раздяла, те прекрачват свободно, без притеснение, мотивирани и добре подготвени прага на училището.

          През учебната 2014/2015 година в ДГ се обучават 125 деца, разделени в пет възрастови групи, всяка от които има свои различни образователни и възпитателни потребности.

Нашите групи:

     Іа см. група     Г-жа Радка Толева

                           Г-жа Христинка Петрова

                           Пом. възп. Росица Николова

                        

  • - за деца между 3 и 5 год. възраст. Водещи са бързата и безболезнена адаптация на детето към среда, различна от семейната.

     І - група         Г-жа Росица Димитрова

                           Г-жа Румяна Иванова

                         Пом. възп. Богдана Димитрова

    

. за деца между 3 и 4 год.възраст. Утвърждава се детската самоличност, увереността в собствените възможности и доброто самочувствие.

     IІ– група           Г-жа Йорданка Бояджиева

                         Г-жа Пенка Генчева                        

                         Пом. възп. Цветелина Пушкарова

  • за деца от 4 до 5 год. възраст. Работи се върху емоционалното и творческо развитие на детето, усъвършенстват се умението за изразяване на собствените мисли, чувства и настроения, изявите на отзивчивост и съпричастност към околните

       ПГ /5/год       Г-жа Стефка Маринова

                         Г-жа Диана Цекова

                         Пом. възп. Евгения Цолова

  • за деца от 5 до 6 год. възраст. Характеризира се със възприемане на средата, като източник и предмет на познание, разширяване на разновъзрастовите социални контакти и желанието за смяна на позицията във връзка с подготовката за училище.

ПГ /6/год     Г-жа Цветанка Кръстева

                           Г-жа Иванка Лазарова

                           Пом. възп. Марияна Йорданова

за деца от 6 до 7 год. възраст. Акцентира се върху подготовката за училище чрез изграждане на начални умения за четене и писане, развитие на мисленето чрез различни тестове и занимателни задачи, формиране на качествата самостоятелност и организираност