• DSC00891.JPG
  • DSC00938.JPG
  • IMG_2502.JPG
  • IMG_3604.JPG
  • Picture10 015.jpg
  • Picture10043.jpg
  • SAM_4575.JPG
  • SAM_4611.JPG

КОНТАКТИ

Адрес: гр.Етрополе

Обл. Софийска

Бул. „Александър Стамболийски” № 9

       Тел. 0720 62234

        cdg_zvunche@abv.bg

ПРОГРАМА

. Публикувана в ОБУЧЕНИЕ

Главната цел в работата на ЦДГ „Звънче” е свързана с културата на детето (да обогатява собствените си общи и специални способности и да влиза във взаимодействие с други обекти от околната среда).
     Необходимо е детето да опознае себе си, да определи мястото си в и спрямо заобикалящата го среда: физическа (материална) и социална, върху примера на природната и социалната интелигентност.

Работата в детската градина е насочена към удовлетворяване нуждите на родителите и техните деца, към осигуряване единство на взаимодействията на всички фактори, оказващи влияние върху процеса на детското развитие.

В зависимост от възрастовото развитие и индивидуалния потенциал, се осигурява съобразяване с основните психологически особености на децата – темп на развитие, стил на поведение, способности, компенсаторни възможности, поведенчески акценти – и има перспективно значение за развитието на всяко дете. Насочва се вниманието към проблемите на приемственото развитие във всяка възрастова група и в границите на възрастовите периоди – ранна, предучилищна, училищна –се определят и тенденциите в овладяването на познавателната, социалната, емоционално-волевата, естетическата и двигателна култура.