• DSC00891.JPG
  • DSC00938.JPG
  • IMG_2502.JPG
  • IMG_3604.JPG
  • Picture10 015.jpg
  • Picture10043.jpg
  • SAM_4575.JPG
  • SAM_4611.JPG

КОНТАКТИ

Адрес: гр.Етрополе

Обл. Софийска

Бул. „Александър Стамболийски” № 9

       Тел. 0720 62234

        cdg_zvunche@abv.bg

”Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детско заведение Целодневна детска градина „Звънче”, гр. Етрополе”- АОП №9038855

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

        Предмет:”Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детско заведение Целодневна детска градина „Звънче”, гр. Етрополе”

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

9038855 

КРАЕН СРОК
за  получаване на документацията

До 16:00 часа на 23.02.2015 г.

КРАЕН СРОК
за подаване на оферти

До 16:00 часа на 23.02.2015 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 часа на 24.02.2015 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, Целодневна детска градина „Звънче”   бул. „Александър Стамболийски” №9

 

Лице за приемане на оферти:  Цветелина Маринова

Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Галина Василева


Покажи брой
Заглавие Дата на създаване Посещения
Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания 01 Октомври 2015 479
Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях 17 Март 2015 452
Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях 04 Март 2015 443
Документациите за участие в процедурите 12 Февруари 2015 476
Публичните покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях 12 Февруари 2015 507