Състав

. Публикувана в ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Поименен състав на обществения съвет към детска градина „Звънче “ гр. Етрополе

Основни членове:

  1. Росица Иванова Христова – представител на Община Етрополе

Представители на родителите

1.       Павел Огнянов Билев –– Председател

2.       Ралица Георгиева Василева

3.       Катя Миткова Стаменова

4.       Камелия Стефанова Михайлова

5.       Мая Цветанова Станчева

6.       Светла Станиславова Петкова

Резервни членове:

1.       Мая Павлова Лазарова

2.       Цветелина Мирославова Иванова

3.       Николина Александрова Иванова